Maximale hypotheek in 2018

Elk jaar wijzigen de leennormen voor hypotheekverstrekking aan consumenten. Onder deze leennormen valt onder meer de verhouding tussen de maximale hypotheek en de waarde van de woning. In 2018 bedraagt deze zogeheten ‘loan-to-value ratio’ (LTV-ratio) 100%. In 2017 is deze LTV-ratio nog 101%.

Een belangrijk aspect bij de verlaging van de LTV-ratio is het moment waarop de hypotheekaanvraag wordt getoetst aan wet- en regelgeving. Deze toetsing vindt niet plaats aan de hand van de wet- en regelgeving die gelden ten tijde van de hypotheekaanvraag, maar aan de hand van de regels die gelden op het moment dat de hypotheekverstrekker het bindende aanbod doet. Dit betekent dat de hypotheek die in 2017 is aangevraagd maar waarbij het bindend aanbod in 2018 wordt gedaan, wordt getoetst aan de hypotheeknormen van 2018.

index.jpeg