5 vragen over de 3 dagen bedenktijd

Sinds 2003 heeft (alleen) een consument koper drie dagen bedenktijd bij de koop van een woning. Tijdens de bedenktijd mag een koper de koop van het huis nog ontbinden. De bedenktijd is ingevoerd als een bescherming tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Daarnaast geeft het de koper de tijd om een deskundige te raadplegen over de gesloten koopovereenkomst. In de wet is geregeld dat een verkoper niet met de koper kan afspreken dat er geen bedenktijd voor de koper is.

Wanneer begint de bedenktijd? 

De bedenktijd gaat in op de dag ná de dag dat de koopakte door verkoper en koper is ondertekend én dat aan koper een kopie van de getekende koopakte 'ter hand is gesteld'. 

Wanneer eindigt de bedenktijd?

De bedenktijd eindigt aan het eind van de laatste dag van de bedenktijd, dus om middernacht.

Duurt de bedenktijd altijd drie dagen? 

De bedenktijd duurt minimaal drie dagen. In de algemene termijnenwet die van toepassing is, is het zo geregeld dat de bedenktijd langer kan duren dan drie dagen. Bijvoorbeeld wanneer de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Dan wordt de bedenktijd verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. 

Tellen weekendagen ook mee? 

In de bedenktijd tellen weekenddagen ook mee als dag. De bedenktijd mag alleen niet eindigen op een dag die een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Én er moeten minimaal twee werkdagen in de bedenktijd zitten. Is dat niet het geval, dan wordt de bedenktijd met één dag verlengd.

 • Koopakte ter hand gesteld op maandag: bedenktijd eindigt op donderdag
 • Koopakte ter hand gesteld op dinsdag: bedenktijd eindigt op vrijdag
 • Koopakte ter hand gesteld op woensdag: bedenktijd eindigt op maandag
 • Koopakte ter hand gesteld op donderdag: bedenktijd eindigt op maandag
 • Koopakte ter hand gesteld op vrijdag: bedenktijd eindigt op dinsdag
 • Koopakte ter hand gesteld op zaterdag: bedenktijd eindigt op dinsdag
 • Koopakte ter hand gesteld op zondag: bedenktijd eindigt op woensdag

Welke dagen worden aangemerkt als feestdagen?

Voor de berekening van de bedenktijd worden als algemeen erkende feestdagen aangemerkt of daarmee gelijkgesteld:

 • Nieuwjaarsdag
 • Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag
 • beide Kerstdagen
 • Hemelvaartsdag
 • de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd
 • de vijfde mei
 • Goede Vrijdag

Daarnaast kunnen bij Koninklijk Besluit specifieke dagen aangewezen worden die voor de berekening van de bedenktijd gelijkgesteld worden met algemeen erkende feestdagen. Voor 2018 zijn dit: 11 mei, 24 december, 31 december.

 

drie dagen bedenktijd makelaar delft.jpg