Privacyverklaring Bergklis

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywet van start gegaan, dan moet iedere organisatie in Nederland voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt regels op het gebied van persoonsgegevens. Ook makelaars en taxateurs hebben te maken met persoonsgegevens, bijvoorbeeld contactgegevens die in het CRM-systeem staan, financiële gegevens van klanten, gegevens over huizen, etc.

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.

 

 

 

europe-3220208_1920.jpg

NVM Privacyverklaring Bergklis - mei 2018 Word.pdf